top of page

Redakcja

Pierwsze czytanie po autorze. 

Sprawdzę Twój tekst pod kątem językowym, stylistycznym, poprawię błędy logiczne. Zajmę się również formatowaniem, nadam mu wzorce odpowiednie do gatunku.

Oczywiście to Ty będziesz miał ostatnie zdanie – omówimy każdą poprawkę, sugestię czy wątpliwość. Pracuję w trybie śledzenia zmian, pozwoli to nam na wspólne działanie.

Na każdym etapie jestem otwarta na dialog.

Daj mi słowo, zadbam o nie.

bottom of page